Bata


Lokasi:

Lantai 1
Blok B.11-B.12

Bata Plaza Slipi Jaya